mandag 2. november 2009

Hest som hobby og hest som næring

Hest som næring, skaper arbeidsplasser i hele Europa. Hindringer på veien er begrensninger av tilbud, bønder med husdyrkompetanse, dårlig økonomi og mangel på grunnleggende forsknings-statistikk.
Det er nesten seks millioner hester i Europa. De fleste er i Tyskland og Storbritannia, mens Sverige har den største per innbygger, og Belgia og Nederland har det største per hektar.

Foreløpig forskning viser at den største utfordringen er å bygge nettverk og kompetanse.  Det er en klar sammenheng mellom høy utdanning, høyt forbruksnivå og antall hester.  3- 10 hester skaper en arbeidsplass,  og hver hest har et dekningsbidrag på mellom 50 000-120 000 kr. per år. Beløpet kan variere innen ulike miljø, avhengig av bruksområde. Hobby ryttere utgjør 85 prosent av alle hester i bruk i Sverige, og mange hobby-hester på samme sted skaper ofte konflikter uten samarbeid med grunneierne. Hester har også en rolle som vedlikeholdere av kulturlandskapet. Ref. ATL-SE

Her er resultatet og svarene på dine spørsmål:

KURSOPPLEGG

Etter mange forespørsler setter vi i gang med flere kurs:

TRYGG MED HEST I: KL 1730 – 1930 ( for nybegynnere som har lite eller ingen erfaring fra stall og hest/ponni. Kurset innebærer innføring i stallarbeid, sikkerhet, leiing, adferd hos hest/ponni, forstå hesten/ponniens signaler, strigling, samt video)
5 ganger a 2 timer. Pris kr 1200,-

TRYGG MED HEST II kl 1930 – 2130 (for de som har gjennomgått TMHI (Trygg med hest I) og ønsker å lære mer. Kurset innebærer stallansvar, sikkerhet, ridning/trav, video, stell av utstyr, adferd med hest. Når kurset er ferdig er det mulighet for å søke om få ha faste ukedager med ansvar for ”egen” hest til egentrening for å utvide sin interesse. 5 ganger a 2 timer. Pris kr 1500,-

LEIE AV HEST PÅ FÒR: For de som her gjennomført TRYGG MED HEST II, kan de få tilbud om å leie hest/ponni på fór. De vil da automatisk få tilbud om rideundervisning av ridelærer Mia Sandnes Eggum (inntil 2 lørdager hver måned), kurs og undervisning innen Ponnitrav (Ponnigruppa i Harstad og Oppland Travlag) og ponnilisens for å delta på ponnitravløp (1 gang i uka på Harstad Travpark). Samt alle kurs som blir arrangert av Harstad Hestesportklubb og Harstad og Oppland Travlag.
Kurslærere:
Vivi-Ann Sandnes Eggum, Eagala level 2 instr, hestekunnskapseks.90508660
Oddmund Eggum: Trener av travhest, kusk, under travtrenerutd.90744577
Mia Sandnes Eggum: Ridelærer Trinn I, montékusk, travkusk, m.m.
Publisher Website!
Juletrefest og sledekjøring med Aktiv Event for StatoilHydro 4.1.08

Stay on our farm:

Farm Holiday A wide selection of Italian and European farm holiday