lørdag 6. oktober 2012

FOLKEHESTEN I NORDNORGE 2013: Hos travtrener Oddmund Eggum, Gamnes gård / Harstad hestesportsenter

Folkehesttrener for Nord-Norge i 2013 blir Oddmund Eggum fra Harstad, som er medlem av Tromsø Travlag.

Det var to trenere som hadde søkt om å bli folkehesttrener og denne gangen trakk Oddmund Eggum det lengste strået.

Oddmund har drevet sin virksomhet fra Gamnes Gård i mange år, og etter at Harstad Travpark ble bygd i 1995 har virksomheten økt betraktelig. Han har 22 hester i trening og er en profilert trener med mange gode resultater på Harstad Travpark.

Arbeidet for neste års Folkehesttrener starter først med å finne fram til en unghest som har potensial til å kunne hevde seg i løpene.


Les mer om Oddmund Eggum her
Les mer om FOLKEHESTEN 2013 herHva er Folkehesten?
Folkehesten er en opplevelse for hele familien hvor man blir tilbudt å være hesteeier i en trav- eller galopphest i ett år* for 350,-.
Den innbetalte summen dekker både innkjøp av hest og samtlige øvrige kostnader knyttet opp i mot hesteholdet (trening, fôr, veterinærutgifter, transport, boksleie, utstyr m.m.). Videre vil du som hesteeier bli innbudt på to større arrangementer i løpet av det året eierskapet varer hvor det vil bli servert både mat og drikke i tillegg til at det blir lagt opp til diverse aktiviteter rundt din hest og det området der den står oppstallet.
Du er selvfølgelig hjertelig velkommen til å besøke hesten din oftere enn dette også, dersom du ønsker det.
En andel tilsvarer 1/1000-andel i en fysisk trav- eller galopphest.

I Folkehesten 2012 er hele Norge representert:
Nord-Norge(Harstad), Trøndelag (Trondheim), Nord-Vestlandet(Bergen), Sør-Vestlandet (Stavanger og omegn), Sørlandet(Kristiansand), Telemark (Skien/Porsgrunn), Buskerud(Drammen), Vestfold(Tønsberg), Østfold(Momarken), Oslo & Akershus, Hedmark og Oppland(Biri).
Hesten vil bli kjøpt inn og trent av en spesiell utvalgt trener med tilknytning til ditt distrikt.
Hvem som skal trene din hest, ser du i venstremenyen på forsiden. Her vil det også hver uke bli lagt ut oppdatert informasjon om din hest. I tillegg vil samtlige hester bli etablert på Facebook med egen side hvor både trener, oppasser, du og andre andelseiere, kan diskutere og holde dere oppdatert på hvordan din hest har det.

Alle hestene vil inngå i en konkurranse. I denne konkurransen vil hestene samle penger og poeng ut i fra hvor godt de gjør det sportslig. En femteplass i et løp med 20.000,- i førstepremie gir f.eks 3000 kroner og 5 poeng, mens andreplass i det samme løpet gir 10.000 kroner og 10 poeng. Se for øvrig Folkehestens ”Regelverk”.
Stillingen, dvs. hvor mange poeng hestene har løpt inn, vil til enhver tid ligge ute i en oppdatert tabell på folkehesten.no.

Den hesten som samler inn flest poeng i løpet av sesongen (1. mars – 3. november), blir kåret som vinner av Folkehesten 2012, og andelslaget som eier hesten vinner et opplevelsesarrangement verdt 100.000 kroner!

Når sesongen er over, vil hestene bli solgt på en spesielt tilrettelagt auksjon for Folkehesten. Salgssummen, sammen med det din hest har løpt inn (minus trenerens provisjon(10%)), vil bli delt mellom hestens andelseiere.

Trenerens ansvar

Som eier av en trav- eller galopphest er din rolle å ha det gøy og kose deg med det som skjer rundt hesten! Trenerens ansvar innebærer å sørge for at du får oppleve mest mulig moro, og det første han eller hun må gjøre, er å kjøpe inn en lovende 3-år gammel hest. Dette vil skje i januar 2012.
Så starter det som er det mest spennende av alt ved å eie hest! Hesten skal trenes, pleies og koses med slik at den trives så godt den bare kan og synes det er gøy å springe fort. Treneren og hestens oppasser vil hele tiden sørge for at du som hesteeier blir informert via folkehesten.no, eller enda bedre, om du tar en tur ned i stallen for å hilse på!
Trenerens budsjett er 300.000 kroner som skal dekke alt i fra innkjøp av hest til nødvendig utstyr samt trenings- og konkurranseavgifter. Som belønning for gode prestasjoner, får treneren 10% av de premiepengene hesten løper inn.

 

Her er resultatet og svarene på dine spørsmål:

KURSOPPLEGG

Etter mange forespørsler setter vi i gang med flere kurs:

TRYGG MED HEST I: KL 1730 – 1930 ( for nybegynnere som har lite eller ingen erfaring fra stall og hest/ponni. Kurset innebærer innføring i stallarbeid, sikkerhet, leiing, adferd hos hest/ponni, forstå hesten/ponniens signaler, strigling, samt video)
5 ganger a 2 timer. Pris kr 1200,-

TRYGG MED HEST II kl 1930 – 2130 (for de som har gjennomgått TMHI (Trygg med hest I) og ønsker å lære mer. Kurset innebærer stallansvar, sikkerhet, ridning/trav, video, stell av utstyr, adferd med hest. Når kurset er ferdig er det mulighet for å søke om få ha faste ukedager med ansvar for ”egen” hest til egentrening for å utvide sin interesse. 5 ganger a 2 timer. Pris kr 1500,-

LEIE AV HEST PÅ FÒR: For de som her gjennomført TRYGG MED HEST II, kan de få tilbud om å leie hest/ponni på fór. De vil da automatisk få tilbud om rideundervisning av ridelærer Mia Sandnes Eggum (inntil 2 lørdager hver måned), kurs og undervisning innen Ponnitrav (Ponnigruppa i Harstad og Oppland Travlag) og ponnilisens for å delta på ponnitravløp (1 gang i uka på Harstad Travpark). Samt alle kurs som blir arrangert av Harstad Hestesportklubb og Harstad og Oppland Travlag.
Kurslærere:
Vivi-Ann Sandnes Eggum, Eagala level 2 instr, hestekunnskapseks.90508660
Oddmund Eggum: Trener av travhest, kusk, under travtrenerutd.90744577
Mia Sandnes Eggum: Ridelærer Trinn I, montékusk, travkusk, m.m.
Publisher Website!
Juletrefest og sledekjøring med Aktiv Event for StatoilHydro 4.1.08

Stay on our farm:

Farm Holiday A wide selection of Italian and European farm holiday